Setup Music Channel

เมื่อเราได้บอทมาอยู่ใน Discord ของเราแล้ว เราจะมาตั้งค่าห้องเพื่อให้สามารถเล่นเพลงกันได้ดีกว่า

1) พิมพ์ /setup ในหมวดหมู่ที่ต้องการสร้างห้อง

2) ใช้งานบอทได้เลย

Last updated